Strona główna
Konferencja naukowa

FINANSE I RACHUNKOWO¦Ć
W ZARZˇDZANIU WSPÓŁCZESNYM
PRZEDSIĘBIORSTWEM

- TEORIA I PRAKTYKA

15-16 wrze¶nia 2011 r. Brodnica -zakładka

 Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczo¶ci i Zarz±dzania

- Wydział Zamiejscowy w Brodnicy

 
Mecenat konferencji:

Jarosław Radacz – Burmistrz Brodnicy

Prof. dr hab. Roman Patora – J.M. Rektor SWSPiZ

 

Partnerzy konferencji:

 

MPWiK Sp. Z o.o. w Brodnicy

Restauracja – Hotel „U Bosmana” w Brodnicy
SWSPiZ